LOB

Algemeen

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Vroeger was dit vooral gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Tegenwoordig veranderen bedrijven, beroepen en opleidingen continu, waardoor de toekomstige werknemer (uw kind) meer vaardigheden nodig heeft. Waar het maken van loopbaankeuzes voorheen een eenmalige momentopname was, is het tegenwoordig iets wat continu in ontwikkeling is. Voor vmbo-leerlingen is LOB extra belangrijk, omdat zij al heel vroeg moeten starten met het nadenken over hun loopbaan. Zij zijn gemiddeld 16 jaar oud als zij uit één van de meer dan 600 mbo opleidingen een keuze moeten maken. Om die keuze weloverwogen te maken, is het belangrijk dat leerlingen aan loopbaanzelfsturing leren doen: de leerlingen van vandaag de dag moeten zich meer zelfsturend in hun loopbaan gaan opstellen – en dat vervolgens blijven doen in de loop van hun carrière.

Belangrijk onderdeel daarvan is wij leerlingen actief laten werken aan hun loopbaancompetenties. Hieraan werken wij onder andere door veel binnen- en buitenschoolse activiteiten met externe instanties, het voeren loopbaanreflectiegesprekken en het bewust stilstaan daarbij middels het portfolio.

Hieronder per leerjaar globaal de activiteiten die op X11 worden ondernomen om leerlingen te laten werken aan hun loopbaan(competenties).

 • Bijhouden portfolio
 • Portfoliogesprekken
 • (Reflecteren op) Diverse culturele activiteiten
 • Bijhouden portfolio
 • Portfoliogesprekken
 • (Reflecteren op) Diverse culturele activiteiten
 • LC-Data Beroepenwijzer: Interessetest
 • Bijhouden portfolio
 • Portfoliogesprekken / Loopbaangesprekken
 • (Reflecteren op) Diverse culturele activiteiten
 • LC-Data Beroepenwijzer: Geschiktheidstest
 • Zelfstandige meeloopdagen bij MBO opleidingen (zie hieronder)
 • Doornemen open dagen in het MBO
 • Maken LOB opdrachten tijdens mentoruren
 • Vormgeven loopbaandossier (zie hieronder)
 • Bijhouden portfolio
 • Portfoliogesprekken / Loopbaangesprekken
 • (Reflecteren op) Diverse culturele activiteiten
 • LC-Data Beroepenwijzer: Geschiktheidstest
 • Zelfstandige meeloopdagen bij MBO opleidingen (zie hieronder)
 • Doornemen open dagen in het MBO
 • Maken LOB opdrachten tijdens LOB les
 • Vormgeven & presenteren loopbaandossier (zie hieronder)
 • Begeleiding bij aanmelden, intake en inschrijven op het MBO / de HAVO